Aktuality

Centrum Lhotka dostalo stavební povolení

Po pěti letech a různých peripetiích získal projekt Centrum Lhotka stavební povolení, zatím nepravomocné. Je to další podstatný krok v našem úsilí o kvalitní duchovní a pastorační zázemí v jedné z největších pražských farností. Děkujeme vám za veškerou podporu!

Opět soutěžíme v hlasovací anketě MÁME VYBRÁNO

Náš projekt farního centra byl opět zařazen do hlasovací soutěže Máme vybráno. První (krajské) kolo již probíhá a bude končit 31. 5. 2023. Prosíme, hlasujte na https://www.mamevybrano.cz/soutez-hlasovani-1-kolo-pro-2023 – naše sbírka má číslo 017 (uvádí se jméno a příjmení, e-mailová adresa a číslo telefonu, do e-mailu přijde zpráva o hlasování a tu je zapotřebí potvrdit, tím dochází k verifikaci údajů, každou e-mailovou adresu a telefonní číslo lze použít jen jednou). Budeme rádi, když pozvete k hlasování pro náš projekt i vaše přátele, příbuzné, kolegy či další příznivce našeho projektu. Děkujeme!

Projekt

O PROJEKTU
PROČ CENTRUM LHOTKA?
SLOVO BISKUPŮ
PODPORA STAROSTŮ

Centrum Lhotka - oáza v poušti panelů

Centrum Lhotka je jedinečný projekt propojující původní funkcionalistickou stavbu kostela s moderním farním centrem uprostřed jednoho z největších pražských sídlišť.

 

Tři hlavní body zadání vycházející z potřeb farnosti – propojení a rozšíření liturgického prostoru, vyřešení důstojného bydlení duchovních a vytvoření moderního zázemí pro farní společenství – se i přes mnohá urbanistická omezení v návrhu podařilo skloubit tak, že si kostel zachoval svou tvář včetně jedinečnosti výrazu unikátní Stádníkovy křížové cesty. Hmota kostela a vertikála věže zůstává zcela dominantní a podtrhuje duchovní význam stavby. Naproti tomu horizontální uspořádání objemu farního domu jako by charakterizovalo běžný farní život. Kostel je nově koncipován jako trojlodní stavba s částečně centrálním uspořádáním. Samozřejmostí je vybudování dostatečného zázemí chrámu.

 

Farní budova je navržena tak, aby poskytovala dostatečné zázemí potřebám farnosti a zároveň umožnila rozvoj aktivit. Trojice kluboven je doplněna společenským sálem, suterénním klubovým prostorem a potřebným zázemím. Horní patro je určeno pro byty duchovních.

 

Obě části centra jsou bezbariérově uspořádané a navzájem propojené. Doslova pod jednou střechou je tedy možné důstojně slavit liturgii a zároveň zažívat společenství uprostřed různých farních aktivit. I v tomto se tak odráží hlavní myšlenka celého projektu, totiž otevřenost centra všem lidem dobré vůle a pozvání do pokojného prostředí „oázy“ v poušti okolních panelových sídlišť.

 

Centrum Lhotka – projekt, který vyrůstá z potřeby farnosti

Před osmdesáti lety byl v obci Lhotka postaven nový kostel; tehdy stál uprostřed zahrad a polí. Dnes tento kostel stojí uprostřed sídlišť a je oázou klidu uprostřed zhruba osmdesátitisícové aglomerace. Lhotecká farnost je tak jedna z největších pražských farností, kterou každou neděli navštíví zhruba tisícovka věřících.

 

Živé farní společenství je zdrojem mnoha akcí nejen samo pro sebe, ale také pro své okolí. Do kostela tak každoročně zamíří například stovky žáků základních škol na vánoční a velikonoční programy, řada katechumenů či lidí navštěvující Alfa kurzy. Rostoucí aktivity farnosti ale narážejí nejen na chybějící prostor v kostele a na faře, ale také na špatný technický stav budov.

 

Proto vznikl projekt Centrum Lhotka. Projekt, jehož cílem není samotná stavba, ale centrum - střed - pulsující srdce duchovního a společenského života v Praze na Lhotce.

 

 

Jedna ze dvanácti hvězd

Před časem jsem mohl společně s lhoteckými farníky oslavit osmdesát let tamního kostela. Potěšilo a povzbudilo mě živé společenství, množství rodin a dětí. Jsou důkazem, že rozhodnutí našich předků postavit jako zadostiučinění za svržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí na periferii Velké Prahy dvanáct „hvězd“, tedy dvanáct nových svatostánků, byl krok nejen hluboké víry, ale také pastorační prozřetelnosti!

 

Místo rezignace a útěku do pomyslné lepší minulosti obrátili naši předkové pozornost k aktuálním výzvám a stali se sebevědomou součástí První republiky. Starší pamětníci možná s povzdechem vzpomínají na venkovský ráz Lhotky, který už ale vzal za své.

 

Tamní farníci se jistě společně se mnou – jejich biskupem – radují z překypujícího života lhotecké farnosti. Dokonce natolik překypujícího, že je třeba rozšířit kostel a postavit farní dům, kterému dali stručný, a přitom výstižný název Centrum Lhotka. Děkuji jim za jejich nasazení a ujišťuji je nejen o svých modlitbách, ale také o podpoře arcibiskupství v oblasti jak odborné, tak i finanční. Prosím také Vás, abyste vyslyšeli jejich prosbu o pomoc.

Dominik kardinál Duka

arcibiskup pražský

 

 

Moji někdejší farníci potřebují i vaši pomoc

Rád se přidávám ke slovům otce kardinála a vyslovuji plnou podporu připravované rekonstrukci kostela a stavbě farního domu Centrum Lhotka. Před rokem jsem se jako nový generální vikář sešel s místním knězem P. Jiřím Kordou, architekty i zástupci pastorační a ekonomické rady. Po našem setkání jsem vyslovil souhlas s pokračováním přípravných prací a potvrdil, že Arcibiskupství pražské přispěje na financování celkových stavebních nákladů z Pastoračního fondu a dále bude podporovat farnost při sponzoringu a získávání grantů.

 

Mám velikou radost z živého farního společenství, které jsem před více než dvaceti lety sám poznal během svého kaplanského působení po boku známého P. Vladimíra Rudolfa a které stále nosím zvláštním způsobem v srdci. Vím velmi dobře, jak toto farní společenství dlouhodobě potřebuje nové prostory pro svůj rozvoj a růst. Je oslovující vidět kostel při nedělních bohoslužbách plný doslova „k prasknutí“, vidět shromáždění plné dětí, mladých i krásných rodin, vidět společenství všech generací. Tato farnost jistě má potenciál dát sama dohromady nemalé peníze, ovšem stavba nového farního centra je nad její síly. Proto pomůže arcibiskupství a proto si dovolím poprosit o pomoc a modlitby i Vás. Bůh Vám žehnej!

Zdenek Wasserbauer

pomocný biskup pražský,
generální vikář
a bývalý lhotecký kaplan

 

 Centrum Lhotka je projektem nejen pro samotnou farnost, ale pro širokou veřejnost. Jsme rádi, že takto projekt vnímají i starostové městských částí Praha 4 a Praha 12, kteří projektu udělili záštitu. Velmi si toho vážíme!

Chci přispět

Potřebujeme i Vaši pomoc. Staňte se součástí příběhu lhoteckého kostela.

Dosud vybráno 19%

K 30. 4. 2024 se nám podařilo vybrat 19.444.232 Kč.

Děkujeme za veškerou podporu!

Za všechny dárce a dobrodince je každou první neděli v měsíci obětována mše sv. od 10,00 hod..

JAK PŘISPĚT

Jak nám můžete pomoci? 

  • finančním darem (pro identifikované dárce na žádost vystavíme potvrzení pro uplatnění k odpočtu z daňového základu)
  • pravidelným obnosem, např. formou trvalého příkazu z účtu nebo pravidelné srážky z platu

na transparentní účet č. 2600685014 / 2010 – Fio banka a.s. s uvedením specifického symbolu 111

  • doporučením firmy, společnosti nebo podnikatele, jež by mohli být ochotni nás finančně podpořit, abychom mohli uzavřít darovací smlouvu (i zde lze snížit základ daně z příjmu) – takové doporučení nám můžete zaslat e-mailem na lhotecka.farnost@seznam.cz

... a samozřejmě také modlitbou

 

Modlitba

Pane Ježíši,

tvá matka Maria ti byla vždy nablízku a nyní s tebou kraluje v nebi. Právě jí, Královně míru, naši předkové zasvětili lhotecký kostel. Proto i my spoléháme na její pomoc a ochranu.

A tak tě na přímluvu tvé milované matky prosíme o dary tvého Ducha, o požehnání a zdárný průběh rozšíření lhoteckého kostela a stavby Centra Lhotka – domu, který bude místem radostného setkávání všech lidí dobré vůle.

Amen.

Královno míru, oroduj za nás!

Lhotecký kostel

HISTORIE KOSTELA
FARNOST
KŘÍŽOVÁ CESTA
Koruna z hvězd pro Prahu Před osmdesáti lety byl v obci Lhotka postaven nový kostel; tehdy stál uprostřed zahrad a polí. Byl součástí záměru pražského arcibiskupství vybudovat na okraji nově vzniklé „velké Prahy“ dvanáct kostelů. Měly připomínat dvanáct hvězd, které zdobily hlavu sochy Panny Marie na sloupu na Staroměstském náměstí, jenž byl 3. listopadu 1918 svržen rozlíceným davem.  Lhotecký kostel byl vysvěcen 7. listopadu 1937.
Živá farnost ve stísněných prostorách Dnes stojí lhotecký kostel uprostřed sídlišť a   je oázou klidu uprostřed zhruba osmdesátitisícové aglomerace. Je srdcem živého farního společenství, které nežije jen samo pro sebe. Do kostela přicházejí například stovky žáků základních škol na vánoční a  velikonoční programy, lidé na Alfa kurzy, katechumeni aj. Aktivity však narážejí na stísněné a nevyhovující prostory. A právě proto vznikl projekt rozšíření kostela a stavby farního domu.

Unikátní lhotecká „Velikonoční cesta” vznikla v letech 1973 - 1975 v politicky těžké době po potlačení „Pražského jara”. Zcela bez nadsázky ji lze označit za vrcholné Stádníkovo dílo. Na návrhu se podílel rovněž P. Vladimír Rudolf, dlouholetý lhotecký farář a výrazná postava české katolické církve druhé poloviny 20. století.

Stádník ztvárnil jednotlivá zastavení Ježíšovy křížové cesty alegorickým způsobem formou zastavení na cestě utrpení člověka v průběhu dějin. Neotřelým způsobem tak propojil utrpení Krista s obrazy utrpení velmi blízkými dnešnímu člověku.

Čtrnáct plastik z umělé pryskyřice, které se staly podstatnou součástí moderního interiéru kostela Panny Marie Královny míru v Praze - Lhotce, poskytuje nevšední možnost zamyšlení a meditace. Srdečně Vás zveme k návštěvě a prohlídce tohoto mistrovského díla.

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru
Ve Lhotce 330/36
Praha 4 – Lhotka

P. Stanisław Góra
farář
telefon 737 280 624, e-mail: stanislaw.gora@knez.cz

JUDr. Ing. Jakub Hradec
fundraiser
telefon 604 234 969, e-mail: fundraiser@centrumlhotka.cz

lhotecka.farnost@seznam.cz
www.lhoteckafarnost.cz