Už jsme vybrali přes 8 milionů!

Už jsme vybrali přes 8 milionů!

V průběhu srpna jsme v rámci získávání prostředků na Centrum Lhotka překročili hranici osmi milionů korun. Srdečně děkujeme všem dárcům!