Vybrali jsme už přes 9 milionů

Vybrali jsme už přes 9 milionů

V průběhu března jsme v rámci získávání prostředků na Centrum Lhotka překročili hranici devíti milionů korun. Všem dárcům patří obrovský dík!