Archive Duben 2018

Začínáme

Prezentací ve farnosti jsme oficiálně zahájili naše fundraisingové aktivity. Po představení projektu a plánu financování následovala diskuse, kde farníci vyjádřili jednoznačnou podporu projektu. Věříme, že společné dílo brzy dokončíme a že bude sloužit všem lidem ze Lhotky a okolí.